Aktuality

Pragolet, s.r.o.

Simulační technika tile_simulacni_technika
Zábavní technika tile_simulacni_technika
  • Vývoj a realizace kompletního zábavního systému
  • Zábavní simulátory
  • Profesionální řídící systémy

Pragolet

je česká společnost zabývající se převážně vývojem a výrobou simulační techniky se zaměřením na pohybové plošiny pro pilotní simulátory a simulátory dopravních prostředků. Dalším výrobním oborem je vývoj a výroba prostředků lidově technické zábavy včetně aplikací simulační techniky pro pohybová kina a zábavní simulátory. Doplňujícími oblastmi činnosti jsou technické prohlídky prostředků lidové zábavy (atrakcí) a dětských hřišť, vývoj a výroba řídicích systémů, hydraulických systémů a obecná strojírenská výroba.

Naše společnost se zabývá vypracováním a realizací projektů pro výše uvedené obory. Firma je schopna na základě širokých profesních znalostí svých pracovníků vyhovět specifickým požadavkům zákazníka a individuálně koncipovat, plánovat a realizovat projekty. Základní tým pracovníků tvoří vysokoškolsky kvalifikovaní lidé, kteří mají dlouholeté profesní zkušenosti. Jejich odborná způsobilost se dále opírá o široké mezinárodní kontakty s hlavními světovými výrobci této techniky.