Zábavní technika

Zábavní simulátory

Simulační technika je v některých svých rysech podobná specifické části zábavní techniky – zábavní simulátory. Tyto zařízení jsou schopny zprostředkovat chování různých typů dopravních prostředků (letadel, vozidel, lodí atd.). U některých aplikací je jen těžké najít předěl mezi zábavním simulátorem a simulátorem určeným pro reálný výcvik. Lze říci, že oba typy simulátorů od určité technické úrovně věrohodnosti dělí jen metodika výcviku, která u zábavního simulátoru nebývá implementována. Zábavní simulátory bývají velmi populární při akcích, jako jsou např. různé výstavy, exhibice, prezentace atd.

Naše společnost je schopna na základě požadavků zákazníka připravit projekt zábavního simulátoru, zajistit jeho výrobu, instalaci a servis. V minulosti jsme již takto realizovali celou řadu projektů, jejichž výčet a podrobný popis je možné nalézt v sekci realizované projekty.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Přestavby a rozšíření stávajících zábavních simulátorů

Existuje velké množství zábavních simulátorů jiných výrobců, které jsou v provozu již řadu let. Tyto simulátory již nenabízejí zážitek odpovídající stavu vývoje současné techniky, přičemž jsou stále plně funkční nebo mají jen drobné technické nedostatky.

Naše společnost nabízí modernizaci stávajících zábavních simulátorů. Na základě předložené dokumentace navrhneme a zrealizujeme možná rozšíření a vylepšení, jako je např. modernizace projekčního systému, instalace nového softwarového vybavení pro virtuální realitu, příp. modernizace řídicího systému pohybové plošiny.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -