Technické prohlídky prostředků LTZ

Zábavní technika - atrakce

Zařízení zábavní techniky jsou zařazena do tzv. vybraných výrobků a podléhají zpřísněnému režimu provozu (jako např. výtahy apod.). Mezi povinnosti provozovatele zařízení LTZ (lidově technické zábavy) patří dle obecné legislativy a dle platné ČSN EN 13 814 periodická prohlídka zařízení nezávislým orgánem. Naše firma a naši pracovníci prošli opakovanou prověrkou u inspekčního orgánu – Strojírenský zkušební ústav Brno, který je akreditovanou osobou pro tento obor. Naši pracovníci se zúčastnili mnoha školení a seminářů a mají dlouholetou praxi v tomto odvětví. Na základě těchto předpokladů disponuje naše firma živnostenským oprávněním k provádění technických periodických prohlídek zábavních zařízení. 

Dětská hřiště

Dětská hřiště jsou zařazena do tzv. vybraných výrobků. Provozovatelé dětských hřišť mají dle obecné legislativy a platné normy ČSN EN 11 76 za povinnost zajistit periodickou prohlídku hřišť nezávislým orgánem. V oboru kontroly dětských hřišť prošla naše firma a naši pracovníci prověrkou u inspekčního orgánu – Strojírenský zkušební ústav Brno, který je pro tento obor akreditovanou osobou. Naši pracovníci se zúčastnili mnoha školení a seminářů a mají dlouholetou praxi v tomto odvětví. Vlastníme certifikát Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť vydaný Certifikačním orgánem CSQ-CERT při České společnosti pro jakost. Na základě těchto předpokladů disponuje naše firma živnostenským oprávněním k provádění technických periodických prohlídek dětských hřišť.