Simulační technika

Produkty simulační techniky jsou ve většině případů jedinečné, speciálně vyvíjené podle typu simulovaného prostředku, účelu simulátoru (výcvikové, výzkumné nebo zábavní simulátory) a v neposlední řadě podle specifických požadavků zákazníka.

Nabízené služby v oblasti simulační techniky je možné rozdělit do dvou skupin:

Vývoj a realizace kompletního simulačního systému

Na základě hrubých podkladů zákazníka o účelu simulátoru jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci a následně zajistit výrobu, instalaci a servis nového zařízení. Firma Pragolet, s.r.o. realizovala za dobu své činnosti celou řadu řidičských a leteckých simulátorů jak pro účely výcviku, tak pro účely výzkumu i zábavy.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -


Pohybové plošiny pro simulaci pohybových vjemů

Pohybové plošiny jsou nedílnou součástí moderního simulátoru. Firma Pragolet, s.r.o. nabízí pohyblivé plošiny se šesti, třemi a dvěma stupni volnosti na bázi hydraulického nebo elektrického aktuátoru. Tyto pohyblivé plošiny je možné dodat též samostatně jako dílčí produkt dodávaný do projektu, který je realizovaný jiným subjektem. Pohyblivé plošiny jsou vybaveny řídicí jednotkou se standardním rozhraním, takže jejich implementace do nadřazených systémů jiných výrobců je snadná.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -