Zemětřesná deska

Image 1
Zemětřesná deska pro Planetárium Hradec Králové
datum realizace: 07.10.2014
typ realizace: Simulační
lokalita: Planetárium Hradec Králové

Zemětřesná deska je zařízení pro simulaci zemetřesení vyvinuté speciálně pro Planetárium v Hradci Králové.

Kmity zemetřesení jsou buzeny pomocí excentrického rotoru, který je připojen k frekvenčně řízenému asynchronnímu motoru. Změnou frekvence je možné řídit frekvenci a amplitudu kmitů. Standardně jsou přednastaveny 4 stupně intenzity zemetřesení, které je možné snadno přepínat pomocí ovládací konzole.