Zábavní simulátor Source O Rama

Image 1 Image 2
datum realizace: 12.07.2005
typ realizace: Zábavní
lokalita: Liege, Belgie

Zábavní simulátor byl vyroben pro naučně zábavní park Source O Rama v Liege (Belgie).

Simulátor zábavní cestou ukazuje koloběh vody v přírodě.

Jedná se o koncept kina se sedačkami, které jsou umístěny na pohyblivé plošině se šesti stupni volnosti. Pohyb sedaček je synchronizován s promítaným obrazem a umocňuje tak zážitek.

Firma Pragolet, s. r. o. zajišťovala návrh, realizaci a instalaci uvedeného zařízení včetně vývoje řídicího software a pohybových dat.

V září 2013 byl řídicí systém kompletně aktualizován - původně použitý hardware na bázi PC byl nahrazen průmyslovým PLC.