Projekt informačního centra ČEZ

Image 1
datum realizace: 15.09.2006
typ realizace: Zábavní

Společnost Pragolet, s. r. o. vypracovala pro projekt informačního centra ČEZ návrhy technologických celků simulátoru velkorypadla a simulátoru funkcí parní turbiny elektrárny Nositelem projektu je společnost Nebe, s.r.o.

Zamýšlený cíl projektu:

  • předvedení nové úlohy klasické energetiky se zaměřením na kompexní obnovu zdroje elektrárny Tušimice II,
  • vytvoření stálé expozice výroby elektřiny z fosilních paliv spojené s důlní těžbou a rekultivací,
  • prezentace ČEZ jako veřejnosti otevřené společnosti usilující o modernizaci energetických zdrojů ale s ophledem na citlivá řešení zásahů do přírody.

Společnost má k výše uvedeným projektům simulátorů přihlášené průmyslové vzory.