Automobilový trenažér

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
Automobilový trenažér pro autoškoly
datum realizace: 31.10.2012
typ realizace: Simulační
lokalita: BESIP

Simulátor byl vyvinut pro prezentační účely organizace BESIP. Svou konstrukcí a softwarovým vybavením je vhodný zejména pro autoškoly. Podle platné legislativy (č. 247/2000 Sb.) je možné řidičským trenažérem této kategorie (s pohyblivou plošinou) nahradit 50 % praktického výcviku 1. etapy, 30 % praktického výcviku 2. etapy a 15 % praktického výcviku 3. etapy. Celkem je tedy možné nahradit 10 vyučovacích hodin praktického výcviku z předepsaných 28 hodin.

Simulátor vybaven pohyblivou plošinou se dvěma stupni volnosti, která splňuje všechny požadavky pro zařazení simulátoru do nejvyšší, čtvrté kategorie, přičemž zachovává nízké pořizovací výdaje.

Implementované výcvikové scénáře obsahují základní výcvik (jízda ve městě, na dálnici, mimo město), tak i scénáře určené pro zvládání některých krizových situací (prasklá pneumatika, náhlá překážka, náhlá změna adhezních podmínek - náledí atd.).