O nás

Společnost PRAGOLET, s. r. o. byla založena v roce 1992. Bylo to období, kdy v České republice probíhaly zásadní ekonomické změny. Velké průmyslové podniky zažívaly značné ekonomické potíže, na které bylo nutné reagovat. Jednou z přirozených reakcí bylo zakládání menších, pružnějších společností s převzetím určitého know how a životaschopné části výrobního programu. Tak tomu bylo i v případě společnosti PRAGOLET, s. r. o. U vzniku společnosti PRAGOLET, s. r. o. stáli dlouholetí a zkušení pracovníci známého leteckého podniku LETOV a. s., který byl nejen významnou leteckou továrnou na výrobu letadel s dlouholetou předválečnou historií, ale i známým výrobcem pilotních cvičných simulátorů. Druhým základním pilířem společnosti PRAGOLET, s. r. o. byli zkušení pracovníci technologie bývalého podniku ČKD Lokomotivka. Ačkoliv zdánlivě na první pohled nesourodý tým, dokázala společnost PRAGOLET, s. r. o. překonat všechny počáteční těžkosti a vypracovat se na stabilní společnost působící na trhu v oblasti simulační techniky a lidově technické zábavy. Společnost dokázala v průběhu své existence realizovat řadu technicky náročných projektů. Dokázala si vytvořit stabilní zázemí, a to nejen vybudováním vlastního výrobního objektu, ale zejména přípravou mladých vysoce kvalifikovaných "nástupců".