Technické prohlídky prostředků LTZ

K 1.1.2020 dochází ve společnosti Pragolet,s.r.o k odštěpení aktivity technických prohlídek s převodem na novou společnost Pragolet-LTZ,s.r.o.

Kontaktní adresa: Ing. František Šenold, tel. 603265991, E-mail: fsenold@gmail.com