Rekonstrukce řídicího systému zábavního simulátoru společnosti Thomson Training Simulation

This document deals with a reconstruction of control system in entertainment simulators Thomson Training Simulation. The company Thomson Training Simulation produces for a long time entertainment simulators. The control system of the simulators is obsolete and do not correspond to present standards. The company Pragolet offers a new control system, which is based on PC computer.

Na obrázku 1 je znázorněn mobilní zábavní simulátor společnosti Thomson Training Simulation vyrobený v roce 1995. Tato společnost však nedává o sobě vědět v oblasti zábavních simulátorů již od roku 2004. V Evropě ovšem je stále funkčních mnoho výrobků této společnosti, které však potřebují údržbu a zejména obnovu morálně zastaralých systémůvčetně obměny knihovny filmů. Společnost PRAGOLET,s.r.o. realizovala v roce 2008 výměnu jednoho řídícího systému. Systém je postaven na bázi standardního PC a PID regulátorů společnosti MOOG. Viz obrázek 2.

venturer01

Obr. 1: Zábavní simulátor společnosti Thomson Training Simulation - VENTURER.

venturer02

Obr. 2: Nový řídící systém pro simulátor VENTURER.