Využití virtuální reality pro interaktivní simulátory s pohyblivou plošinou

Využití virtuální reality pro interaktivní simulátory s pohyblivou plošinou

Cílem projektu je prověřit možnosti nasazení VR technologie v profesionálních simulátorech
s pohyblivou plošinou. VR technologie v oblasti simulátorů dopravních prostředků je absolutní
novinkou, která v posledních dvou letech ovládla herní průmysl a hledá si cestu do oblasti
profesionálních simulátorů. Tato rychle rostoucí technologie má potenciál v širokém spektru aplikací,
nicméně jsou zde rizika – pro minimalizaci vzniku VR nemoci je nutné přesně synchronizovat řízení a
kompenzovat pohyb plošiny.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

LogoEU LogoMPO

Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost