Prezentace na mezinárodní konferenci World Congress on Engineering and Computer Science 2010 v San Francisku

In October 2010 we attended World Congress on Engineering and Computer Science 2010 in San Francisco. The congress was organized by the International Association of Engineers at the University of California in Berkeley. A paper on design and optimal control of a linear electromechanical actuator was presented on the conference (please follow the link on bottom of the page). The paper deals with the recent call in simulation industry to replace hydraulic cylinders by electromechanical actuators while keeping kinematical and dynamical parameters unaffected. During the conference we used the opportunity to visit the Vertical Motion Simulator in Ames Research Center.

Úvod

V říjnu roku 2010 jsme se zúčastnili mezinárodního kongresu na univerzitě v Berkeley (San Francisko) pořádaného mezinárodní asociací inženýrů (International Association of Engineers). V rámci pořádané konference byl přednesen příspěvek na téma náhrady hydraulických válců elektromechanickými aktuátory v pohybových plošinách pro simulační techniku.

Odkaz na úplné znění uveřejněného a prezentovaného článku je uveden na konci tohoto textu. Článek srovnává výhody a nevýhody hydraulických a elektromechanických aktuátorů a popisuje návrh optimálního řízení s ohledem na aplikaci v simulační technice.

sf_goldengate

Obr. 1. Golden Gate Bridge.

sf_prednaska

Obr. 2. Prezentace příspěvku.

Obrázek dole ukazuje simulátor provozovaný v NASA Ames Research Center. Jedná se o simulátor s největším pohybovým systémem na světě umoňující věrnou reprodukci pohybových vjemů (max. simulované zrychlení 3/4g). Zařízení je používáno pro simulaci různých dopravních prostředků od bobové dráhy až po raketoplán. Více informací lze získat na stránkách . V rámci navázaných kontaktů z předchozích kongresů se nám naskytla příležitost uvedený simulátor osobne navštívit a promluvit si s pracovníky zabývající se přípravou výcvikových programů.

sf_nasa

Obr. 3 Vertical Motion Simulator v NASA Ames Research Center.

Reference

  1. Pragolet, s.r.o. Pragolet, s.r.o. [Online]. [Cit. 12. 1. 2011] (http://www.pragolet.cz).
  2. E. Thöndel. Electric Motion Platform for Use in Simulation Technology – Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator. (elektromechanicky_aktuator_EN.pdf).
  3. IAENG. World Congress on Engineering and Computer Science 2010. (http://www.iaeng.org/WCECS2010).
  4. NASA Ames Research Center Vertical Motion Simulator. (http://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/facilities/vms/index.shtml).