Prezentace firmy Pragolet, s.r.o. na mezinárodní konferenci IASTED v Botswaně

In September 2008 we attended an international conference on Modelling and Simulation organized by IASTED in Botswana . The main topic of the conference was the presentation of results in research and development in Modelling and Simulation. During the conference a paper on Simulating Motion Effects Using a Hydraulic Platform with Six Degrees of Freedom  was presented. It summarises results in development in the project on motion system development for the infantry fighting vehicle simulator .

V září roku 2008 jsme se zúčastnili mezinárodní konference Modelling and Simulation pořádanou organizací IASTED v Botswaně . Ústřední téma konference bylo, jak už název napovídá, prezentace výsledků výzkumu a vývoje v oblasti modelování a simulace. Během konference byl aktivně prezentován příspěvek s názvem Simulating Motion Effects Using a Hydraulic Platform with Six Degrees of Freedom , který shrnuje výsledky vývojové činnosti na projektu vývoje pohybového systému pro simulátor BVP2 .

botswana01

Obr. 1: Místo konání konference - Grand Palm Hotel Casino Resort in Gaborone.

botswana02

Obr. 2: Průběh konference.

Účast na konferenci byla finančně podporována z výzkumného záměru Katedry elektrických pohonů a trakce (dříve Katedry mechaniky a materiálů) na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.