Prezentace na mezinárodní konferenci ESM2013

V rámci mezinárodní konference 27th European Simulation and Modelling Conference konané na univerzitě v Lankastru (Velká Británie) byl prezentován příspěvek s názvem Model Predictive Motion Cueing Algorithm for a Truck Simulator.

Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu a vývoje v oblasti simulace pohybových vjemů na projektu simulátoru kamionu. Prezentovaný algoritmus využívá výhod prediktivního řízení pro optimalizaci využití kinematického rozsahu pohyblivé plošiny se šesti stupni volnosti. Tento algoritmus byl vyvinut v rámci projektu simulátoru kamionu a v budoucnu bude implementován i do dalších projektů.

Image 0 -