Přestavba řídicího systému simulátoru Doron, Centrum Babylon, Liberec