Pohybové plošiny

Nedílnou součástí moderního simulátoru je pohybový systém, který zprostředkovává (reprodukuje) pohybové vjemy. Tyto vjemy přináší podstatnou část informace v rozhodovacím procesu operátora (řidiče nebo pilota), a to zejména v krizových či jinak výjimečných situacích.

V simulační technice je historicky nejčastěji používána pohyblivá plošina se šesti stupni volnosti, která umožňuje reprodukovat pohybové vjemy v širokém spektru. V současné době je trend posupně nahrazovat často používané hydraulické systémy elektrickými systémy, které vynikají vyšší dynamikou, snadnou instalací, čistým provozem a lepší energetickou účinností. Na druhou stranu je však třeba zvážit kratší dobu životnosti a strmější křivku nárůstu ceny v závislosti na požadovaném výkonu (nosnosti).

V některých aplikacích je ekonomicky výhodné a z hlediska zaměření simulátoru postačující použít pohyblivou plošinu s méně stupni volnosti. Pro tyto účely nabízí společnost Pragolet, s.r.o. pohyblivé plošiny se třemi a dvěma stupni volnosti.

Hydraulická plošina se šesti stupni volnosti

Hydraulická plošina se šesti stupni volnosti je pohybový systém určený pro profesionální, ale i pro poloprofesionální a zábavní simulátory.

Hydraulické systémy vynikají svou robustností, dlouhou životností, bezúdržbovým provozem a zejména vysokou nosností. Pohybová plošina s hydraulickým pohonem je vhodná i pro venkovní použití (např. v zábavních simulátorech).

Firma Pragolet, s.r.o. nabízí celou škálu pohybových plošin se šesti stupni volnosti na bázi hydraulických pohonů s nosností od 2000 kg 10 000 kg.

hyd6dof hyd6dof_10t

Celková zástavbová výška plošiny 690* / 944** mm
Rozsah předozadní rotace (Pitch) -23 .. +23 stupňů
Rozsah stranové rotace (Roll) -24 .. +24 stupňů
Rozsah horizontální rotace (Yaw) -28 .. +28 stupňů
Rozsah posunu podél osy X (Surge) -407 .. +279 mm
Rozsah posunu podél osy Y (Sway) -306 .. +306 mm
Rozsah posunu podél osy Z (Heave) -246 .. +295 mm
Maximální zatížení 2000 - 10 000 kg
Maximální rychlost lineárního aktuátoru 0.5 m/s
Zdvih lineárního aktuátoru 0.4 m

Kinematické a dynamické parametry je možné na přání zákazníka modifikovat.
*Údaj platný pro plošinu s nosností 2000 kg (obrázek vlevo).
**Údaj platný pro plošinu s nosností 10 000 kg (obrázek vpravo).

Elektrická plošina se šesti stupni volnosti

Elektrická plošina se šesti stupni volnosti je nejmodernější pohybový systém vyvinutý společností Pragolet, s.r.o. Jedná se o pohyblivou plošinu určenou pro profesionální letecké i řidičské simulátory.

Lineární aktuátor je postaven na bázi převodu rotačního pohybu na posuvný pomocí kuličkového šroubu. Ten se vyznačuje vysokou účinností, tuhostí a zejména přesností, proto je uvedená plošina vhodná i pro aplikace, kde je požadavek přesného polohování hmotného břemene (např. v různých zkušebnách).

Jako pohon je použit synchronní elektrický servo-pohon s permanentními magnety. Řízení obstarává šestice servo-měničů s propojeným stejnosměrným meziobvodem. Toto řešení má velkou výhodu z důvodu možnosti rekuperace energie mezi jednotlivými osami mechanismu. Celková účinnost je tedy velmi vysoká a spotřeba energie je velmi nízká.

el6dof

Celková zástavbová výška plošiny 781 mm
Rozsah předozadní rotace (Pitch) -23 .. +22 stupňů
Rozsah stranové rotace (Roll) -24 .. +24 stupňů
Rozsah horizontální rotace (Yaw) -42 .. +42 stupňů
Rozsah posunu podél osy X (Surge) -355 .. +261 mm
Rozsah posunu podél osy Y (Sway) -282 .. +282 mm
Rozsah posunu podél osy Z (Heave) -165 .. +175 mm
Maximální zatížení 1500 kg
Maximální rychlost lineárního aktuátoru 0.5 m/s
Zdvih lineárního aktuátoru 0.3 m
Maximální zrychlení lineárního aktuátoru 6 m/s2

Kinematické a dynamické parametry je možné na přání zákazníka modifikovat.

Elektrická plošina se třemi stupni volnosti  

Elektrická plošina se třemi stupni volnosti je často používaná kompromisní varianta pohyblivé plošiny. Kinematický mechanismus umožňuje pohyb ve třech nezávislých osách (pitch, roll, heave). Tyto osy jsou nejpoužívanější z hlediska použitého algoritmu reprodukce pohybových vjemů (washout algoritmus). Uvedená pohyblivá plošina je vhodná v aplikacích poloprofesionálních leteckých nebo řidičských simulátorech nebo v aplikacích zábavní simulační techniky.

Pohon je zajištěn trojicí synchronních servo-pohonů s klikovým převodem rotačního pohybu na posuvný (lineární) pohyb.

new3dof

Celková zástavbová výška plošiny 627 mm
Rozsah předozadní rotace (Pitch) -21 .. +21 stupňů
Rozsah stranové rotace (Roll) -21 .. +21 stupňů
Rozsah posunu podél osy Z (Heave) -285 .. +285 mm
Maximální zatížení 1000 kg
Maximální úhlová rychlost 65 stupňů/s
Maximální rychlost lineárního aktuátoru (zdvihu) 0.8 m/s

Kinematické a dynamické parametry je možné na přání zákazníka modifikovat.

Elektrická plošina se dvěma stupni volnosti

Elektrická plošina se dvěma stupni volnosti je ekonomická varianta pohyblivé plošiny. Je vhodná zejména v aplikacích, kde není kladen velký důraz na přesnou reprodukci pohybových vjemů, tedy např. v simulátorech určených pro základní výcvik – automobilové trenažéry v autoškolách atd.

Pohon obstarává dvojice servo-motorů, která pomocí klikového převodu naklápí plošinu ve dvou osách (pitch a roll). Tyto směry pohybu jsou postačující pro simulaci déletrvajících zrychlení, např. rozjezd nebo brzdění automobilu, nicméně již nepokrývají krátkodobá zrychlení, jako jsou různé havarijní situace, nárazy apod.

el2dof

Celková zástavbová výška plošiny 300 mm
Rozměr rámu 1200 x 780 mm
Rozsah předozadní rotace (Pitch) -8 .. +8 stupňů
Rozsah stranové rotace (Roll) -14 .. +14 stupňů
Maximální zatížení 350 kg
Maximální úhlová rychlost - Pitch 20 stupňů/s
Maximální úhlová rychlost - Roll 39 stupňů/s

Kinematické a dynamické parametry je možné na přání zákazníka modifikovat.